Giới thiệu công ty

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH May Trần Kim ra đời năm 2013 với tên gọi đầu tiên là Công ty cổ phần đầu tư DOVAKI, sau 3 năm hoạt động có thay đổi về thành phần, cơ cấu nên đổi thành Công ty TNHH May Trần Kim. Công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chủ yếu là sản xuất các sản phẩm đồng phục:

  • Đồng phục công sở
  • Đồng phục học sinh
  • Đồng phục công nhân
  • Đồng phục bệnh viện
  • Đồng phục nhà hàng, khách sạn
  • Đồng phục nhóm lớp
  • Đồng phục PG
  • Đồng phục thể thao
       2. TẦM NHÌN

Xây dựng và phát triển Trần Kim trở thành thương hiệu đồng phục Việt mang đẳng cấp Quốc tế.

        3. SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm thích ứng nhanh với thị trường trong nước và hội nhập quốc tế.

Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, xây dựng các giải pháp về đồng phục tối ưu nhất cho đối tác.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo và nhân văn. Tạo mọi điều kiện cho nhân viên phát triển năng lực và gắn bó với doanh nghiệp.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích xã hội, chia sẻ trách nhiệm xã hội bằng việc đóng góp vào hoạt động cộng đồng.

       4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NHÂN - TÂM - TRÍ - TÍN

Nhân: Lấy con người làm trung tâm, tôn trọng giá trị của người lao động.
Tâm: Lấy chữ Tâm làm nền tảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển theo hướng chia sẻ trách nhiệm xã hội. 
Trí: Trần Kim mong muốn xây dựng một doanh nghiệp học tập, kiến tạo và phát triển.
Tín: Lấy Nhân-Tâm-Trí làm nền tảng để đặt nền móng cho uy Tín mà Trần Kim xây dựng với đối tác và Quý khách hàng.